Beheerliggaam
 
Die Beheerliggaam is verantwoordelik vir die finansiŽle bestuur van die skool.
 
Ouer- en Onderwyservereniging (OOV)
 
Hierdie vereniging is gekies om Ďn program vir ouerbetrokkenheid en fondsinsameling saam te stel. Hierdie program sluit vier funksies per jaar in. Subkomitees word saamgestel om die volgende portefeuljes te hanteer:
 
∑ Kultuur
 
∑ Sport en Ontspanning
 
∑ Gronde
 
∑ Geboue
 
Ouerbesoekaande
 
Een Ouerbesoekaand per kwartaal word gereŽl. Ouers ontvang by hierdie geleentheid die leerders se rapporte en bespreek hul kinders se vordering met die klasonderwysers.
 
Gesinsdae
 
Tydens gesinsdae kry ouers, leerders en onderwysers die geleentheid om informeel saam te kuier en te ontspan. Ouers kan ook ons klubhuis ondersteun wat uitkyk oor die pragtige Baakensriviervallei.
 

.

die Klubhuis

 

 

 
 
 
 
 
Hosted by:
CSE (PTY) LTD 041-3733442

Last updated:Thursday June 23, 2005 11:26:35 AM  ©2004-2005 copyright. Ledeck. All rights reserved.