Ons skool pas moderne onderrigbenaderings toe: Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring.
 
Gespesialiseerde Dienste
 
a) Skoolsielkundige dienste: Ons is ook in noue samewerking met die Opvoedkundige Hulpsentrum. Die sielkundiges by hierdie instansie help ons met die identifisering en behandeling van leerprobleme en ander probleemareas.
b) Spraak en Gehoor: n Gekwalifiseerde onderwyser besoek die skool op n gereelde basis om leerders te help met spraakprobleme en om gehoortoetse uit te voer.
 
Musiek
 
Individuele lesse (klavier, kitaar en blokfluit) word aangebied deur n gekwalifiseerde musiekonderwyser. Ons musiekleerlinge maak deel uit van ons Slagorkes wat gereeld optree by spesiale geleenthede.
 
Opvoedkundige Uitstappies
 
Opvoedkundige uitstappies word gereeld onder streng toesig onderneem. Buitemuurse opvoeding geniet ook aandag en toepaslike projekte word jaarliks met leerders van die senior primre fase aangepak.
 
Media
Die skool beskik oor moderne media- en rekenaarsentrums. Leerders het dus die geleentheid om individuele navorsing te doen en kennis op te doen in rekenaargeletterdheid.
 
Rekenaarwetenskap
 
Rekenaaronderrig word aangebied as n leerarea.

 

 

 

 
 
 
 
 
Hosted by:
CSE (PTY) LTD 041-3733442

Last updated:Thursday June 23, 2005 11:26:23 AM  2004-2005 copyright. Ledeck. All rights reserved.