Alle sosiale vaardighede voorgehou by Laerskool Setlaarspark is gebaseer op Christelike norme en waardes.
 
Leerders word onderrig om positiewe rolspelers te wees in hul onderskeie gemeenskappe en by te dra tot Ďn veilige en ontwikkelde omgewing.
 
Ons streef verder om met ons onderrig geleenthede te skep en leerders te help om produktiewe lede van die samelewing te word.
 
Die skool beklemtoon die uniforme waardes insluitend algemene aanvaarde dissiplinÍre standaarde, verbinding tot die bereiking van doelstellings en erkenning van ander se regte.
 
Die skool bied Ďn wye verskeidenheid van geleenthede om leerders te help en aan te moedig om individuele bekwaamhede en talente te ontwikkel om sodoende gelukkige individue te wees.
 
Die skool het Ďn sisteembenadering om effektief te wees en is afhanklik van die samewerking van alle relevante rolspelers sover as wat dit hul deelname en verantwoordelikhede betref; daarom is ouerbetrokkenheid uiters belangrik vir die suksesvolle opvoeding van leerders.

 
Ons is geŽerd om deel te wees van die ontwikkeling van al ons leerders.

 

 
 
 
Hosted by:
CSE (PTY) LTD 041-3733442

Last updated:Thursday June 23, 2005 11:26:21 AM  ©2004-2005 copyright. Ledeck. All rights reserved.